پانزدهمین همایش دانش آموختگان دبیرستان رودکی به روایت تصویر

میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

انجمن سبز شاه نشین با همراهی انجمن دوستداران هفتکل پانزده سال است که در چهارم فروردین ماه همایش دانش آموختگان  رودکی را در این دبیرستان کهنسال برگزار می کند...در چهارم فروردین ماه 98 نیز  پانزدهمین همایش به یاد استاد اسفندیار رنجبری برگزار شد...