مسابقه کاغذ و لشکر

مسابقه کاغذ و لشکر

 

 

همه ساله در ايام نوروز برگزاري مسابقات فوتبال هيجان ديگري به شاه نشين مي دهد و در اين بين بازي تيم هاي كاغذ و لشكر اين هيجان را به اوج مي رساند و امسال علاوه بر بزرگسالان يك مسابقه فوتبال هم بين خرسالان كاغذ و لشكر به قضاوت احسان مكوندي برگزار شد و هر چند كه دراين مسابقه توپي از خط دروازده ها نگذشت اما بازي زيباي بچه ها جذابيت خاص خود را داشت ...پس ازاين بازي ، بزرگسالان با قضاوت اسفنديار مكوندي به ميدان آمدند كه در نيمه ي اول علي پناهي موفق شد در يك غافل گيري توپ را به تور دروازه ي كاغذ آشنا كند كه اين موضوع باعث ايجاد هيجان وصف ناپذيري در بين تماشاگران لشكر شد و تا دقايقي از نيمه ي دوم كه روي حركت زيباي قاسم داودي گل تساوي بخش كاغذ به ثمر رسيد اين هيجان همچنان ادامه داشت ...گل كاغذ هيجان و شادي را از اردوگاه لشكر گرفت و به طرف مقابل داد اما تماشاگران پر شور اطراف زمين تا زماني كه اسفنديار سوت پايان را زد ديگر شاهد گل نبوده و مسابقه همانند سال پيش با تساوي به پايان رسيد .