امروز پنجشنبه 29 ارديبهشت 1401 - Thu 05 19 2022

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

تغییرات جدید وب سایت چگونه ارزیابی می نمایی؟

تعداد آرا:
13

اولین رای:
يكشنبه ، 22 دی 1398 ، 15:33

آخرین رای:
دوشنبه ، 26 ارديبهشت 1401 ، 16:03

تغییرات جدید وب سایت چگونه ارزیابی می نمایی؟

Hits Percent Graph
عالی
9 69.2%
لازم باز تغییرات
3 23.1%
متوسط
1 7.7%
ضعیف
0 0%
محل کنونی شما