امروز دوشنبه 24 مرداد 1401 - Mon 08 15 2022

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

آخرين خانه هاي مخروبه شاه نشين نيز در دست ساخت هستند

در سال هفتاد و پنج  در حالي كه  بيش از يك دهه از تخليه ي شاه نشين مي گذشت حاج منصور داودي با ساخت خانه در اين روستا وپس از آن با وصل شدن اين روستاي زيبا به شبكه ي سراسري برق ، بهرام و مهرداد مكوندي نيز به ساخت اقدام كردند و ديگر اهالي نيز آرام آرام به روستاي پدري برگشته و در ايام نوروز در خانه هاي تعمير شده و بعضاَ نوسازي شده ايام خوشي را تجربه كردند . نسل هاي جديد شاه نشين با اين دور هم جمع شدن هاي نوروزي خاطرات زيبايي را با خود به شهرها بردند و همين امر عاملي براي فشار بر خانواده ها شد تا ساخت خانه ها جديد را در دستور كار خود قرار دهند و اكنون  شاه نشين بعد از گذشت چهارده سال  به يكي از روستاهاي نوساز بدل شده است .  طي ساليان گذشته  ديگر روستاها نيز با الگوبرداري از   اين روستا به زادگاههايشان برگشته و اقدام به ساخت و سرمايه گذاري در روستاي خويش نمودند .
البته  گفتني است كه انجمن سبز شاه نشين نيز همانطور كه در نوشته هاي پيشين گفتيم نقش بسزايي در احياي مجدد اين روستا داشته است.

گالری تصادفی

a123.jpg
محل کنونی شما