امروز دوشنبه 24 مرداد 1401 - Mon 08 15 2022

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

مسافران بهشت

  • مشاهده در قالب پی دی اف

مسافرن بهشت

لبخندها و نگاه مهربانانه اش تصویر جاودانه ای است که در ذهن شاه نشینی ها به یادگار خواهد ماند؛ مهربانویی که پیشه اش مهربانی بود...

درگذشت مهربانو خدابس مکوندی همسر کاید شیرعلی صالحیپور غم بزرگی است که مال را در خود فرو برده است...برای بازماندگان صبر بر مصیبت و برای آن عزیز تازه سفر کرده بهشت را آرزومندیم...

گروه فرهنگی انجمن سبز شاه نشین

گالری تصادفی

a122.jpg
محل کنونی شما