امروز دوشنبه 7 آذر 1401 - Mon 11 28 2022

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

توصیه ای برای کشت بهتر گندم

  • مشاهده در قالب پی دی اف

توصیه هایی برای کشت دیم.... مهندس الهام لرکی ( کارشناس کشاورزی)
با توجه به اینکه خوزستان در منطقه خشک و فراخشک قرار دارد و نحوه پراکنش بارندگی مناسب نبوده،خشکسالی های اخیرریسک پذیری تولید در مناطق استان را بیشتر نموده لذا باید با روشهای مناسب خاک ورزی،ارقام مناسب گندم  باعث کاهش ریسک و افزایش عملکرد شویم.بالا بودن عملکرد تابع عوامل خاصی است که از همه مهمتر کاشت ارقام اصلاح شده تحت شرایط زراعی مساعداز قبیل تهیه مناسب زمین و تقویت آن بوسیله کود،کاشت بموقع وداشت است۰ارقام اصلاح شده در استان رقم وریناک(زمان کاشت 10آذر تا10دی) چمران(15آبان تا25آذر) رقم کریم(15آبان تا25آذر)...می باشند که ارقام زودرس هستند.میزان بذر مصرفی در منطقه   بین 130تا140کیلو در هکتار می باشد البته توجه به این نکته اگرکشت زودتر از موقع باشد تراکم زیادتوصیه نمی شود .با توجه به پراکنش نا مناسب بارندگی وکاهش آن در آخر فصل وافزایش درجه حرارت خوزستان کشت دیر هنگام توصیه نمی شود.شخم باید در جهت عمود بر شیب باشد تحقیقات در منطقه دیم  هفتکل و شرق خوزستان  نشان می دهد در شرایط وجود ریگ و سنگلاخ بودن زمین بکارگیری گاوآهن عملکرد بیشتری دارد.علف های هرز مهم منطقه شامل خردل وحشی،کنگر پنیرک(توله)،یولاف چچم و..می باشند که برای مبارزه با آنها یا از مبارزه مکانیکی(استفاده از بذور بوجاری_تناوب زراعی_ حذف بوسیله دیسک) یا مبارزه شیمیایی استفاده از علف کشها (توفوردی_گرانستار_تاپیک..) می باشد بهترین زمان مناسب دفع علف های هرز درمرحله 2تا 4برگی علف هرز می باشد.آفات مهم منطقه سن گندم ومینوز می باشدو مهمترین بیماری زنگ گندم می باشد که موثرترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. مصرف کوف بهتر با توجه به آزمون خاک باشد کو اوره بین 40تا80کیلو در هگتار توصیه می شود در دو مرحله کاشت وپنجه زنی...

نظرات  

 
0 #2 حسام 20 مهر 1396 ساعت 16:05
تشکر
نقل قول
 
 
0 #1 mari 19 آبان 1394 ساعت 16:04
سپاس فراوان از مهندس لرکی بابت اطلاعات خوبی که در اختیار ما گذاشتند
نقل قول
 
محل کنونی شما