تیره های مکوند و محل جغرافیای آن

میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

 

تیره های ایل مکوندی و محل جغرافیایی آن

 
رود زرد بالا
در جلد هشتم فرهنگ دهخدا صفحه ۱۰۸- ۶۹ - نام یکی از دهستانهای بخش جانکی گرمسیر بختیاری از شهرستان اهواز است . این دهستان بین بخش هفتکل و دهستانهای قلعه تل ، باغملک ، می داوود واقع شده است و از ۱۳ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل گردیده است. جمعیت آن حدود هزار تن است و روستاهای مهم آن عبارتند :از آب لشکر ، چشمه روغنی ، ترکآب ، شاه نشین و توله( پیر موسی) می باشد. مرکز آن دهستان رودزرد (کایدرفیع)است. آب مصرفی روستا از رود و چشمه تامین میگردد . محصول عمده آن غلات و شغل غالب مردان زراعت و گله داری است. راههای اتومبیل رو دارد و سکنه آن طایفه (مکاوند) یا مکوند و بختیاری هستند. از فرهنگ جغرافیایی ایران - جلد ششم

رودکایدرفیع (بالا)- دهی است از دهستان رودزرد بخش جانکی گرمسیر - شهرستان اهواز واقع در هشت هزار گزی جنوب غربی باغملک و چهارهزار گزی راه اتومبیل رو باغملک به هفتکل . منطقه ای است کوهستانی و هوای معتدل دارد - سکنه آن ۱۰۰ تن می باشد . آب آن از رودخانه زرد تامین می شود و محصولش غلات و برنج و شغل اهالی زراعت است. سکنه ای از مکاوند (مکوند) بالا هستند . این دهستان پاسگاه ژاندارمری دارد . لز فرهنگ جغرافیای ایران جلد ششم

در صفحه ۱۸۹۰۹ لغت نامه دهخدا، نوشته است :مکوند تیره ای از طایفه جانکی گرمسیر ایل چهارلنگ بختیاری است. جعرافیای سیاسی کیهان صفحه ۷۶

جارو
دهی است از دهستان مکاوند(مکوند) بخش هفتکل شهرستان اهواز . در پانزده هزار گزی شمال هفتکل و یک هزار گزی باختر راه شوسه هفتکل - مسجدسلیمان واقع شده . در دشت واقع شده و گرمسیر می باشد. سیصد تن سکنه آن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی ذراعت و گله داری می باشد . راه اتومبیل رو دارد . ساکنین آن از طایفه مکاوند(مکوند) و بختیاری هستند و چاه نفت و دبستان دارد.

تیره های مکوندی در لشکر امیر حسام الدین خان چهارلنگ بختیاری:
کایدها: که خودش نیز از آنها بود و کلانتران ایل مکوند بودند - اولاد عله - شرف الدینی - تیره لر امیری - تیره کپنبور( کردی نمدی زرد رنگ) - تیره کا دارایی - تیره دشمن زیاری - تیره چهار بنیچه (بکش - رستم - جاوید - دشمن زیاری) - تیره کلهی (در شاه نشین) - تیره کارد آهن (در آبلشکر) - تیره تمبی (در آبلشکر) -
در نزدیکی مسجدسلیمان سرزمینی است ک تمبی نام دارد . تیره کلهی در توله (پیرموسی) - تیره لک - تیره بولفیرس در هفتکل و شاه نشین - تیره عمله شمشیری و تیره عمله خدمه در جارو - تیره بوالی مکوندی در جنوب بهبهان.

مهدی(خشایار) امیری