شکوه بانشدگی / انتخابات انجمن سبز برگزار شد

میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

 

شکوه باشندگی/انجمن سبز شاه نشین ، سبزتر از همیشه ...

روز جمعه بیست و چهارم اسفندماه روز سبزی در تقویم این دیار بود؛ در این روز جمع زیادی در شاه نشین گردهم آمدند تا با مشق دموکراسی و رفراندوم ،بیست سالگی انجمن سبز را گرامی بدارند ...شاه نشینی ها یکبار دیگر ثابت کردند به حق قله نشین فرهنگ منطقه هستد. روز جمعه برای اولین بار در تاریخ ایران در یک روستا دموکراسی   غیر دولتی مشق شد و مردم این سامان ثابت کردند فرهیختگان روزگار خود هستند .شاه نشینی ها در این روز ثابت کردند انجمن سبز بدون حضور ایشان توان بیست ساله شدن نداشت و اگر امروز سبزتر از همیشه است به واسطه همین حضور و باشندگی مردم فرهیخته ی این دیار است ...درودتان باد که همواره یاوران مهر هستید و یاران مهربانی ... سپاس برای این باشندگی ...

گروه فرهنگی انجمن سبز از همه ی اهالی شاه نشین خصوصا 166 عزیزی که با حضور در مسجد روستا و شرکت در انتخابات ما را در راه پیشرو یاری دادند سپاسگزاری کرده و از پانزده عزیز نامزد انتخابات نیز که صبور و مهربانانه در کنار ما بوده و باعث ایجاد شور و نشاط فرهنگی در شاه نشین شدند هم تجلیل می نماید.

امیدواریم حال که انجمن سبز شاه نشین بیست سالگی خود را تجربه می کند، ما آگاهانه و مدبرانه تر از پیش عمل کرده و فقط به فکر تعالی نام بلند شاه نشین باشیم ...

ما به فردای روشن امید داریم ...

گروه فرهنگی انجمن سبز شاه نشین

#شاه_نشینی_ها