جاده سرتیوک

خرداد ماه شاه نشین به بخش مکوند وصل خواهد شد/با راه اندازی این جاده سرزمین مکوند یکپارچه خواهد شد ...

در ایام نوروز #مدیر_کل_امور_عشایرخوزستان بازدیدی از جاده #سرتیوک داشت   .مهندس #کریمی در این بازدید وعده داد حداکثر تا خردادماه 97 ،جاده شن ریزی و تحویل داده خواهد شد ...وی در مورد آسفالت این جاده هم که طول آن کمتر از دوازده کیلومتر است و #شاه_نشین ، #آبلشکر و #توله را به جاده #مسجدسلیمان و روستاهای بخش #مکوند وصل خواهد کرد گفت: آسفالت در تعهد امور عشایر نیست اما با اداره کل راه و شهرسازی استان در این مورد رایزنی خواهیم کرد و تحقق این امر منوط به پیگیری اهالی خواهد بود .

#شاه_نشینی_ها

#جاده_سرتیوک