امروز سه شنبه 24 فروردين 1400 - Tue 04 13 2021

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

تغییرات جدید وب سایت چگونه ارزیابی می نمایی؟

تعداد آرا:
8

اولین رای:
يكشنبه ، 22 دی 1398 ، 15:33

آخرین رای:
شنبه ، 30 اسفند 1399 ، 11:56

تغییرات جدید وب سایت چگونه ارزیابی می نمایی؟

Hits Percent Graph
عالی
6 75%
متوسط
1 12.5%
لازم باز تغییرات
1 12.5%
ضعیف
0 0%
محل کنونی شما