امروز شنبه 5 مهر 1399 - Sat 09 26 2020

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

تغییرات جدید وب سایت چگونه ارزیابی می نمایی؟

تعداد آرا:
6

اولین رای:
يكشنبه ، 22 دی 1398 ، 15:33

آخرین رای:
شنبه ، 22 شهریور 1399 ، 13:56

تغییرات جدید وب سایت چگونه ارزیابی می نمایی؟

Hits Percent Graph
عالی
4 66.7%
متوسط
1 16.7%
لازم باز تغییرات
1 16.7%
ضعیف
0 0%
محل کنونی شما