امروز دوشنبه 27 دی 1400 - Mon 01 17 2022

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

تغییرات جدید وب سایت چگونه ارزیابی می نمایی؟

تعداد آرا:
10

اولین رای:
يكشنبه ، 22 دی 1398 ، 15:33

آخرین رای:
چهارشنبه ، 7 مهر 1400 ، 10:48

تغییرات جدید وب سایت چگونه ارزیابی می نمایی؟

Hits Percent Graph
عالی
8 80%
متوسط
1 10%
لازم باز تغییرات
1 10%
ضعیف
0 0%
محل کنونی شما