امروز سه شنبه 5 مهر 1401 - Tue 09 27 2022

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

تغییرات جدید وب سایت چگونه ارزیابی می نمایی؟

تعداد آرا:
14

اولین رای:
يكشنبه ، 22 دی 1398 ، 15:33

آخرین رای:
جمعه ، 7 مرداد 1401 ، 20:02

تغییرات جدید وب سایت چگونه ارزیابی می نمایی؟

Hits Percent Graph
عالی
10 71.4%
لازم باز تغییرات
3 21.4%
متوسط
1 7.1%
ضعیف
0 0%
محل کنونی شما