امروز يكشنبه 28 شهریور 1400 - Sun 09 19 2021

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

تغییرات جدید وب سایت چگونه ارزیابی می نمایی؟

تعداد آرا:
9

اولین رای:
يكشنبه ، 22 دی 1398 ، 15:33

آخرین رای:
شنبه ، 15 خرداد 1400 ، 09:53

تغییرات جدید وب سایت چگونه ارزیابی می نمایی؟

Hits Percent Graph
عالی
7 77.8%
متوسط
1 11.1%
لازم باز تغییرات
1 11.1%
ضعیف
0 0%
محل کنونی شما