امروز دوشنبه 7 آذر 1401 - Mon 11 28 2022

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

چهاشنبه سوري در هفتكل

 

چهاشنبه سوري در هفتكل                  شهاب داودي
همزمان با شب آخرين چهارشنبه ي سال ،مردم ،‌خصوصاً جوانان هفتكلي آتش روشن كرده و همانند نياكانشان با پريدن از روي زبانه هاي سرخ و زرد غم و غصه هايشان را زير

انگشت(اخگر) هاي  آتشدان ها ريختند .

اين مراسم   به صورت كاملاً خودجوش در اكثر كوچه و محله هاي اين شهر با شكوه و عظمت برگزار شد واما متاسفانه برخي از نوجوانان كه بدليل عدم اطلاع رساني رساناهاي عمومي آگاهي از اين رسم زيباي ايراني ندارند با پرتاب كردن انواع ترقه و نارنجك و ايجاد سر و صداهاي مهيب باعث آزار مردم شدند ولي با اين وجود شبي فراموش نشدني در هفتكل رقم خورد .گفتني است همزمان با آغاز شب چهارشنبه سوري نيروهاي انتظامي با گشت زني منظم  در سطح شهر  امنيت برگزار كنندگان و مردم را تامين كردند .
در اين بين بايد از زحمات اين نيروي مردمي تقدير كرد زيرا  علارغم انجام وظيفه كوچكترين مزاحمتي براي كسي ايجاد نكرده و تنها به تذكر لساني بسنده نمودند .
البته نيروي انتظامي  در پايان شب چند نفر از نوجوانان و جوانان كه پا را از حريم شادي فراتر گذاشته و با شكستن شيشه  تردد در  خيابان اسلام آباد و بسيج را ناممكن كرده بودند را بازداشت كرده ولي پس از ساعتي آزاد نمودند .
متاسفانه اين شب كه بايد به يكي از شادترين شب هاي ايراني تبديل شود به دليل زياده روي  ،چند نفر دچار سوختگي هاي سطحي شدند كه در محل توسط خانواده ها درمان و يا به درمانگاه ارجاع داده شدند.
به هرحال اميد است مسئولين كشور با احترام به رسم و سنت هاي باستاني ايران  و تبليغ روش هاي درست  علاوه بر ايجاد فضاي شاد در كشور،  همانند چين  كه ساليانه حداقل دوبار برنامه ي آتش بازي دارند زمينه ي جذب گردش گر  را نيز فراهم نمايند.

محل کنونی شما