امروز دوشنبه 7 آذر 1401 - Mon 11 28 2022

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

حميد حاتمي از ميان ما پر كشيد!

حميد حاتمي از ميان ما پر كشيد!                     شهاب داودي
سالها بود رنج از دست دادن كليه ها را متحمل مي شد اما دم بر نمي آورد... هميشه لبخندي برلب داشت و با هر كس به سخن مي نشست با زباني طنز آميز لحظات خوشي را براي  اطرافيان فراهم مي كرد . بعد از پيوند كليه كمي حالش  بهتر شد اما زجري كه تحمل مي كرد را مي شد از چهره ي رنجورش خواند ... شمع وجود حميد كه ما شاه نشيني ها با نام گل محمد مي شناختيمش آرام آرم  رو به خاموشي نهاد و قلبش كه سرشار از مهرباني بود قصه ي تلخي براي اطرفیانش  در ذهن داشت ... قلب گل محمد يك بار ديگر پايش را به  بيمارستان يعني همان مكان نام آشناي دهه ي پاياني زندگي او  باز كرد ... خانواده براي عمل وي حاضر شدند هزينه گزافي بدهند تا بار ديگر او و لبخندها و مهرباني هايش را با خود داشته باشند عمل آغاز شد و شمع زندگي او رو به خاموشي نهاد و دعاي مردم و ظرافت دستهاي پزشكان نيز حريف فرشته مرگ نشده و حميد كه مهرماه سالجاري چهل و هفتيمن بهار زندگي اش را تجربه كرده بود  به زندگي جاودان درود فرستاد و نیمه شب سه شنبه بیست وهشتم دیماه هشتاد ونه  همانند گل محمدي پر پر شد و به ديار خوبان شتافت.

 

يادش به خير و بهشت بر او مباركباد


اما نكته ي جالب مراسم تشييع زنده ياد حميد، اصرار پدرش بر حضور در قبر وي بود... كايد جمعه حاتمي كه در سن هشتاد سالگي شاهد مرگ پسر ارشدش بود در حالي كه اطرافيان ممانعت مي كردند با شانه هاي لرزان و چشمان اشكبار وارد قبر شد و جسد فرزندش را بر روي خاك خواباند و شايد در ذهن  ،كودكي گل محمد را به ياد مي آورد كه در چيله ها و معابر شاه نشين او را به كول مي كشيد و به داشتن همچون پسري مثل او به خود مي باليد ولي اكنون خاك سرد اهل قبور هفتكل او را در آغوش كشيده بود و وي مجبور بود از پسرش كه در خوابي ابدي رفته فاصله بگيرد و او را با خوشي بهشت تنها بگذارد.

محل کنونی شما