امروز دوشنبه 7 آذر 1401 - Mon 11 28 2022

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

آخرين خانه هاي مخروبه شاه نشين نيز در دست ساخت هستند

در سال هفتاد و پنج  در حالي كه  بيش از يك دهه از تخليه ي شاه نشين مي گذشت حاج منصور داودي با ساخت خانه در اين روستا وپس از آن با وصل شدن اين روستاي زيبا به شبكه ي سراسري برق ، بهرام و مهرداد مكوندي نيز به ساخت اقدام كردند و ديگر اهالي نيز آرام آرام به روستاي پدري برگشته و در ايام نوروز در خانه هاي تعمير شده و بعضاَ نوسازي شده ايام خوشي را تجربه كردند . نسل هاي جديد شاه نشين با اين دور هم جمع شدن هاي نوروزي خاطرات زيبايي را با خود به شهرها بردند و همين امر عاملي براي فشار بر خانواده ها شد تا ساخت خانه ها جديد را در دستور كار خود قرار دهند و اكنون  شاه نشين بعد از گذشت چهارده سال  به يكي از روستاهاي نوساز بدل شده است .  طي ساليان گذشته  ديگر روستاها نيز با الگوبرداري از   اين روستا به زادگاههايشان برگشته و اقدام به ساخت و سرمايه گذاري در روستاي خويش نمودند .
البته  گفتني است كه انجمن سبز شاه نشين نيز همانطور كه در نوشته هاي پيشين گفتيم نقش بسزايي در احياي مجدد اين روستا داشته است.

محل کنونی شما