امروز دوشنبه 7 آذر 1401 - Mon 11 28 2022

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

همت عالي

شهاب داودي
جوانان روستاي شاه نشين طي اين چند سال ثابت کردند که براي عمران و آباداني روستايشان نبايد فقط دستان دولت چشم داشته باشند بلکه  بايد خود آستين همت را بالا  بزنند و در اين راه استوار گام بردارند شاهد اين مدعا هم فعاليت چند ساله جوانان روستا در کارهاي عمراني و فرهنگي است؛ مسجد شاه نشين با هزينه اي بالغ برهفتاد  ميليون ريال بدون حمايت بخش دولتي و به وسيله همياري اهالي ساخته شد،بهسازي و روشنايي معابر روستا ، پاکسازي روستا از کود انباشته هاي دامي (که يکي از معضلات بهداشتي شاه نشين بود) درسال هشتاد و چهار، کاشت صدها اصله نهال و ساخت پارک

by Photos8.com

طبيعي شهيد احمد مکوندي و چندين نمونه بارز ديگر که مجالي براي طرح آن نيست..اما يکي از زيبايي هاي روستاي شاه نشين وجود دهانه قناتي قديمي به نام(( ســرپاريو))  در آن است که آب زلال و خروشان آن به وسيله يک کانال (جـــوي) سنگي تا ابتداي روستا مي آيد و پس از آن در کانال گِلي از سه قسمت در روستا جاري مي شود و  اين امر از يک سوباعث طراوت بخشيدن به فضاي روستا شده و از سوي ديگر بدليل خروج آب از کانال باعث کُندي عبور ومرور و تخريب معابر عمومي مي  شود..انجمن سبز شاه نشين از ابتداي شروع به کار خود در چندين مرحله با مشارکت عموم ساکنين  اقدام به لايروبي و بهسازي کانال نمود ولي اين امر تنها در کوتاه مدت مفيد فايده بود تا اينکه بعداز رايزني هاي صورت گرفته با معاونت آب و خاک جهاد کشاورزي باغملک ، اعتبار اندکي به طرح بهسازي کانال آب شاه نشين اختصاص يافت اما با همين اعتبار کم و همت زياد جوانان روستاي شاه نشين باعث شد  که در بهمن ماه کار احداث و بهسازي کانال آب به مديريت آقاي افشين مکوندي و مساعدت ديگر سبزدلان منجمله  زاهد حاتمي ،نعمت غلامي ، نصير غلامي و علي دهپورو ديگر دوستاني که در نوبتهاي مختلف از کار و حتي استراحت خود ردند و به صورت خيريه در اين اقدام  مهم شرکت کردند و عرق ريختند، آغاز شد.همچنين يک قسمت از کار نيز با مشارکت آقايان مهرداد مکوندي و داود داودي انجام خواهد شد.اما اهالي محترم و خير انديش شاه نشين ؛سبزدلان کوشا در واحد عمران انجمن سبز جهت تداوم حرکتهاي سازندگي خود خصوصاٌ در قسمت  بهسازي کانال آب به مشارکت سبز همه شما نيازمند است.لطفاٌ همانند طرح هاي پيشين در اين طرح بزرگ نيز مار ا ياري فرماييد.جهت  پرداخت کمکهاي نقدي و يا هماهنگي جهت کار باآقاي زاهد حاتمي مسئول واحد عمران انجمن سبز تماس بگيريد.

محل کنونی شما