امروز دوشنبه 7 آذر 1401 - Mon 11 28 2022

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

اولین کدخدای زن

  • مشاهده در قالب پی دی اف
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

بی بی خاتون اولین کدخدای زن در خوزستان /مدیریت و مهربانی...

کدخدا که چند روزی ناخوش احوال بود، نیمه شب جان به جان آفرین تسلیم کرد...بی بی مانده بود و یک روستا که چشم امیدشان به او بود ...مال سوگوار رفتن کدخدا و طنین صدای ساز و دهل چپی فضای مزارگه را غم آلود کرده بود ...از همه روستاها برای سوگواری آمده بودند و هر کس از دیگری می پرسید :اِیُسو کی جای کَه خدایه اِیگره؟ و این پرسش که جانشین کدخدا " کَله وَلی "چه کسی خواهد بود دهان به دهان می چرخید ...در شاه نشین مردان نیکنام بزرگی بودند که شایسته جانشینی مرحوم کربلایی ولی بودند اما در این میان بی بی خاتون زن میانسال کدخدا که به منش و بزرگی شهره بود انتخاب شایسته تری به نظر می رسید و بزرگان او را برای این مهم برگزیدند تا بی بی خاتون در سالهای آغازین حکومت پهلوی اولین زنی در خوزستان باشد که کلاه کدخدایی بر سر می نهاد ...بی بی خاتون دختر کاید برات ( بزرگ رود زرد کاید رفیع ) بود و همسر کله ولی داودی ...کدخدا رابط بین حکومت محلی و روستائیان بود و رتق و فتق امور و اختلافات روستائیان نیز بر عهده ی او بود و کدخدا بی بی خاتون به واسطه فن بیان و بزرگ منشی که داشت از پس این امر خطیر به خوبی بر می آمد... به دلیل کدخدایی یک زن بر روستا ،زنان در پوست خود نمی گنجیدند و شاداب تر از پیش به نظر می رسیدند ...کارها به نحو شایسته ای در جریان بود و مردان نیز به حرمت بی بی دست از اختلافات کوچک گذشته برداشته و جلسات مال رنگ و بوی مهربانی گرفته بود ...همه چیز آرام و روستای شاه نشین تحت مدیریت بی بی خاتون به خوبی اداره می شد ؛زمین های کشاورزی با عدالت تقسیم می شد و آب قنات نیز به نوبت باغ های صیفی کاری را سیراب می کرد ... بی بی مورد احترام اهالی بود و حرفش خریدار داشت و در چالش های بوجود آمده، وی حرف طرف های مقابل را به نرمی می شنید و با استواری سخن آخر را می گفت و هر دو طرف دعوی نیز به حرف کدخدا گردن نهاده و آشتی کنان به سر کار خود بر می گشتند...

بی بی خاتون نزدیک به چهار سال کدخدای شاه نشین بود و در آن دوران مرد سالار ثابت کرد یک زن توانایی مدیریت دارد و بعد از آن علارغم اصرار اهالی برای ماندن در این منصب، کلاه کدخدایی را به مشهدی شاهین حاتمی ( داماد و عمو زاده ی شوهرش ) واگذار کرد...بی بی در پنج سال آخر عمر نیز همچنان مورد احترام بود و اهالی شاه نشین و دیگر روستاهای اطراف بعنوان یک چهره ی خاص و تاثیر گذار به ایشان مراجعه می کردند...

روحش شاد و یادش سبز

#شهاب_داودی

محل کنونی شما