امروز چهارشنبه 14 خرداد 1399 - Wed 06 03 2020

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

روز باشکوه سرتیوک

  • مشاهده در قالب پی دی اف
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

 

 

روز باشکوه  سرتیوک / چهارمین گردهمایی زیست محیطی مکوند در  سرتیوک برگزار شد...

گستره #سیمیلی تا #رودزرد_کایدرفیع در پس نگاه مدنی و اجتماعی بلوغ یافته ی ساکنانش، همراه انجمن های مردمی این سرزمین، به بالندگی خود ادامه میدهند و این نگاه سترگ بلوغ یافته ی خود را روز جمعه گذشته با برنامه ای بسیار جذاب، متنوع، منظم، و عالی به میزبانی #سرتیوک به نمایش گذاشتند. آنچه در این روز از سوی میزبانان این گردهمایی و مردم خوب #سرتیوک به مدعوین ارائه دادند ،یک کار پخته بود که از بیس فکری قوی میزبانان و مردم آن دیار حکایت داشت... 

چراغ این راه روشن است و مردم #سرزمین_مکوند در هر کجای این جهان که زاده شده باشند پرچم دار یک حرکت خوب انسانی و اجتماعی هستند.  

درودتان باد که با این نگاه انسانی و اجتماعی خود این سه انجمن که به همه مردم این گستره تعلق دارند را روز جمعه در روستای #سرتیوک میزبانی کرد]، مهمانداری نموده و همراهی کردید. 

جمعه پنجم بهمن ماه جاری دوستان قدیمی همدیگر را دیده وهمسایه های سالهای دور خاطره بازی کردند... کودکان قرنطینه و کامپیوتر و دنیای ماشینی در میان سبزه ها فریاد زدند و در کنار سیاه چادر و دره پرآب، با نوای ساز و دهل فریادزده ، رقصیدند و نقاشی کردند... گروه نمایش طنز، خنده را بر لبان مردم نشاند.. شعر خواندند... حرف زدند...فضای زیبای فرهنگی بر چهارمین گردهمایی زیست محیطی مکوند حاکم بود و کودکان نون تیری گرم روی چاله ی کنار سیاه چادر را از هر فست فودی بیشتر پسندیدند... آواز خواندند و تا آخر برنامه مسافران و گردشگران بیشتر و بیشتر می شدند.... در پایان در کنار هم سفره نهار انداختند. 

براستی که میزبانان همه ی ما را غافلگیر کردند... 

این ادامه ی راهی بود که سالهای زیادی ست که توسطانجمن های مردم نهاد شروع شده و تمام روستاهای #مکوند و این گستره در این مدت میزبانی شایسته کردند . 

امسال نیز مردم فهیم #پربیکس ... #بن آسیاب و #دره_خرزهره و اینک شاه بیت دیگری در #سرتیوک . 

براستی مهربانی کردن و عمومی فکر کردن مهمترین رمز شادی قلب است. 

ما همراه این مردم به فردایی روشن امید داریم و دل بسته ایم. 

ارادتمند مردم فهیم این گستره و مردم #سرتیوک و میزبانان چهارمین گردهمایی زیست محیطی #سرزمین_مکوند

#علی_اصغردهپور

#مکوندی_ها

محل کنونی شما