امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398 - Wed 08 21 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

ممسنی ها / جاوید ، مکوندی ، ممبینی

  • مشاهده در قالب پی دی اف
میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

ممسنی ها/ طایفه مکوند از ممسنی

#ممسنی بزرگ ایلی پارس تبار و ایرانی بود که در گذشته از قدرتش کم شد ایلات بویری و مردی و تیرمردانی و کائد و خیلی های دیگر از طوایف مختلف که در این نظر نمیگنجد جزئی از ممسنی ها بودند... ممسنی طایفه ای دارد بنام #جاوید که جاویدها همان سربازان گارد خشایار شاه بودند... همینطور واژه بویر یعنی کماندار و کمانگیر و کمان ساز و کسی که مهارت تیراندازی اون خوب هست... #مکوندها هم جزیی از ممسنی ها بودند. خود کلمه #مک یعنی #نیزه و نیزه دار و #وند یعنی #فرزند میشه فرزند نیزه….جاوید نام یکی از طوایف ممسنی هست که رده هایی از آنها هم به بختیاری آمده اند از جاوندهای بختیاری گرفته تا جاویدهای اطراف شوشتر…و گروهها و طایفه های دیگری هم به خوزستان و بختیاری و کهگیلویه وارد شدند جهت نیرومند تر شدن ایلات بختیاری و کهگلویه همچنان ردپاهایی از حضور ممسنی ها در بختیاری مشاهده می شود و با اسم ها و طایفه های زیادی چون #شیخ و #قائد و #کاید و #دشمن_زیاری ، #ممسنی ، #ممبینی و #جاوندی ، #جاوید ، #جاویدی ، #کیانی و غیره بر میخوریم… در کل رسم #شاهنامه_خوانی هم از طریق همین ممسنی ها به خوزستان و جاهای دیگر راه پیدا کرد…گروهی از ممسنی ها که جمعیت زیادی بودند به سیستان و بلوچستان تبعید شدند و همچنان پسوند ممسنی دارند... گروههای زیادی هم به جنوب استان فارس و بوشهر تبعید شدند از جمله طایفه قائدان ممسنی با کائدان ممسنی به بوشهر و تنگستان و فراشبند و فیروزآباد و غیره رفتند؛ #رییسعلی_دلواری از طایفه قائدان ممسنی بود و حتی نام فامیلی ممسنی داشت…در دوره صفویه ایلات افشار و ذوالقدر در فارس مستقر شدند و حکام فارس و کوهگلویه از طوایف ذوالقدر و افشار بودند.ممسنی ها با سلطه ترکان مخالفت کردند و نهایتا بین محمدخان ممسنی و شاه عباس جنگی درگرفت.محمدخان ممسنی با ۱۸ هزار خانواده فارس را به مقصد سیستان و بلوچستان ترک کرد و هم اکنون ۱ میلیون ممسنی با بیش از ۱۴۴ طایفه در مناطق مرزی ایران،پاکستان و افغانستان ساکنند.برخی طوایف ممسنی شامل: #ممسنی ، #ممبینی ، #مکوندی و #سنجابی هم ناچار به خوزستان و لرستان کوچ کردند.

نویسنده: نامشخص

ارسالی: داریوش مکوندی #سرله ( #میداود ) ساکن #رامهرمز

محل کنونی شما