امروز پنجشنبه 30 خرداد 1398 - Thu 06 20 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

کاید رفیع امیری سردار مشروطه

  • مشاهده در قالب پی دی اف
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

 

کاید رفیع /سردار مشروطه

کاید رفیع امیری با سه تن از فرزندانش لطفعلی خان-کاید خلیل و کاید درویش و عمو زادگانش کاید شفیع و کایدعلیرضا و علی مراد امیری و شماری از دلاوران ایل مکوندی همراه علیقلی خان سردار اسعد و نجفقلی خان صمصام السلطنه ،اصفهان و تهران را تسخیر کردند و محمد علی شاه را به روسیه فراری دادند و پسر دوازده ساله اش احمدمیرزا را به سلطنت رساندند- عمویم لطفعلی خان آذر به من گفت: هنگامیکه احمدمیرزا را به تخت نشاندند سردار اسعد بختیاری دست به شانه احمد شاه گذاشت و این شعر فردوسی بزرگ را خواند :

ز زابل به ایران ز ایران به تور برای تو پیمودم این راه دور         

سردار اسعد بختیاری و نجف قلی خان صمصام السلطنه و نصیر خان سردار جنگ و امیر مفخم و سردار فاتح و سردار ظفر بختیاری - کاید رفیع و پسرش لطفعلی خان(آذر) را بسیار دوست داشتند و لقب (قاید غران بختیاری) را برای کاید رفیع و لقب (آذر) را برای لطفعلی خان پسر 17 ساله اش گرفتند. کاید رفیع امیری گذشته از کلانتری ایل مکوندی چارلنگ بختیاری مدتها از طرف سردار جنگ ایلخانی بختیاری و سردار اسعد بختیاری و دولت ایران فرمانروای شهرهای رامهرمز - دزفول - مسجدسلیمان - یزد و لنجان اصفهان بود  ...

آرامگاه #کاید_رفیع_امیری کلانتر ایل مکوندی چارلنگ بختیاری در روستای #جارود_هفتکل می باشد...روحش شاد و یادش سبز  .

  (مهدی امیری)

#مکوندی_ها                                                                          

                      http://t.me/MakvandiyaL

محل کنونی شما