امروز جمعه 28 تیر 1398 - Fri 07 19 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

دست دولت در جیب ملت

  • مشاهده در قالب پی دی اف
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

دست دولت در جیب ملت/ مدیران ناکارآمد بجای شایستگان ...

بارها شنیده ایم که دولت های مختلف سر ملت مِنت می گذارند که ما چنین کردیم و چنان...مِنت وجود آب و برق و گاز که از ملزومات اولیه زندگی انسان امروزی است را نیز چنان سر ملت می گذارند که گویی اگر ایشان نبودند شهرها و روستاها همچنان بسان صدسال پیش اداره می شد ... منت #یارانه که زمانی چهل و پنج دلار ارزش داشت و امروز کمی بیش از هفت دلار است را سر مردم می گذارند و به گونه ای از سخاوت خود سخن می گویند که گویی از ارث پدر و یا دسترنجشان به مردم می بخشند ...با اندکی حساب و کمی #آگاهی می توان این مِنت را پس زد و برای رسیدن به این موضوع از جامعه آماری #هفتکل که شهرستان کوچکی است مدد می گیریم؛

هفتکل 23841 نفر جمعیت دارد و اگر بپذیریم که همه ی این افراد یارانه بگیر باشند، مردم این شهرستان ماهیانه (1084765500) (یک میلیارد و هشتاد و چهارمیلیون وهفتصد وشصت و پنج هزار و پانصد تومان ) یارانه دریافت می کنند اما همین تعداد نفر ماهیانه حدود هشت میلیاردتومان هزینه #برق ، دویست و پنجاه میلیون تومان هزینه #آب و نزدیک به دویست میلیون تومان نیز بعنوان هزینه #گاز مصرفی به خزانه ی دولت کریمه واریز می نمایند.در واقع دولت در هر ماه نزدیک به نُه میلیارد تومان از مردم هفتکل دریافت کرده و کمی بیش از یک میلیارد تومان آن را بعنوان صدقه به مردم بازمی گرداند...البته این خدمات خود نیز هزینه دارد اما در کشورهای پیشرفته این خدمات بعنوان سودآورترین سرمایه گذاری شناخته شده ،توسط بخش خصوصی اداره و سهامشان نیز همواره در صدر بورس است.

از دیگر سو #هفتکل بعنوان #دومین_شهرنفتی_ایران روزانه چهل و شش هزار بشکه #نفت و چهل و شش میلیون فوت مکعب #گاز تولید می کند و فقط قیمت #نفت تولیدی این شهرستان سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار دلار (بیش از بیست میلیارد تومان ) در روز است و ارزش #گاز هم پیشکش دولت...اما مردم هفتکل از این تولید نیز بی بهره اند...

حال اگر همین جامعه ی آماری کوچک را با آمار واقعی کشور در نظر بگیریم اختلاف بین #خدمات_دولت و #پرداختی_ملت بسیار چشمگیرتر خواهد شد ...

با توجه به درآمدهای نفتی ،درآمد دولتها از خدمات و...اگر مدیریت کشور در چهل سال گذشته توسط شایستگان اداره می شد امروز ایران در قله ی اقتصاد ایستاده بود و آنگاه دیگر کشورها خود دواطلبانه به سراغ الگو گرفتن می آمدند، اما مدیران ناکارآمد و ترجیح دادن ظاهر افراد به جای توانایی، کار را به جایی رسانده که مردم به فردای خود نیز امیدی ندارند ...لذا امیدواریم با درس گرفتن از چهار دهه ی گذشته، ضمن پرهیز از ظاهر پرستی، به شایستگان میدان داده شود تا بلکه عقب افتادگی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ،فرهنگی و حتی مذهبی جبران شود... از دیگر سو از دولت و حاکمیت نیز انتظار می رود بجای پرداختن به کارهای انجام شده، از کمبودها و کارهای برزمین مانده سخن برانند و بجای تبلیغ بیش از اندازه در مورد پیشرفتی که برای ملت قابل لمس نیست هم از عقب افتادگی ها بگویند و مِنت کارهای شده را نیز کمتر بر مردمی که خود صاحب حق هستند بگذارند.

#شهاب_داودی

#هفتکلی_ها

محل کنونی شما