امروز سه شنبه 30 بهمن 1397 - Tue 02 19 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

اسکندر داودی هم مسافر بهشت شد...

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

سپاس برای این همه مهربانی ....

جاودانگی، تنها پرورگار را سزاست و مهربانی چون از ذات خدا نشات می گیرد هم مانا بوده و مهربانان نیز از جاودانه گان هستند...شادروان اسکندر داودی مهربان بود و تلاشگر، سفره اش برکت نان دهقانی داشت و دستانش تا آخر این دنیای فانی در پی روزی حلال بود و شما خوبان چه مهربانانه در سوگ کوچ ابدیش ما را با حضور و یا پیام های مهرآمیز خود یاری دادید تا توان ایستادن در برابر این غم بزرگ را داشته باشیم .به همین جهت سپاسگزار شما خوبان بوده و برای این همراهی در پیشگاهتان سرتعظیم فرود می آوریم. باشد تا به امید پروردگار در شادی های روز افزونتان جبران مِهر نماییم ...

روح همه ی رفتگان شاد و تن همه باشندگان سلامت

از طرف خانواده های داودی (شاه نشین) و سایر بستگان

محل کنونی شما