امروز سه شنبه 30 بهمن 1397 - Tue 02 19 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

گردهمایی زیست محیطی در شاه نشین

  • مشاهده در قالب پی دی اف

گردهمایی دوستداران محیط زیست در #شاه_نشین

مسئولیت ما....مراد ظهرابی

شاه نشین؛ در پایان سالِ بی بارانی، شروع مداوم سونامی ریزگرد ها، قطعی آب و برق قابل پیش بینی در سال ۹۷، آخرین گردهمایی دوستداران محیط زیست گستره ی #سیمیلی تا #رودزرد_کایدرفیع است.

در چهار گردهمایی #دیمه_درب ،#جارود، #سیمیلی و #مهسنبلی، بخش کوچکی از مردم منطقه حضور یافتند که در نوع خود، قابل احترام است.‌

گفتمان بحران محیط زیست، درد مشترک همه ی مردم منطقه، استان و کشور است.

این بحران را ، هیچ دولتی ،حتی پاکدست ترین آنها به تنهایی نمی تواند حل کند؛ اگر مردم نخواهند که بدانند ؛آنها هم سهم دارند. سهم در:

 -تولید زباله

-آلوده کردن بیابان و شهر

-کینه ورزی نسبت به یکدیگر

-مصرف بی رویه آب

-عدم مشارکت مادی و معنوی، در کارهای جمعی

-همکاری نکردن با نهادهای مدنی

ـ زندانی کردن خانواده در حصار تنگ خانوادگی و جلوگیری از حضورشان در نشست ها و گردهمایی های مدنی توسط مردان

ــ کمک به بازتولید بحران محیط زیست و رابطه ی انسان با انسان.

گردهمایی #شاه_نشین، پایان کار دسته جمعی همه ی دوستداران محیط زیست این منطقه است. در آن شرکت کنیم. برای کنارهم بودن. همبستگی برای فهم مشترک، کار مشترک. برای بهبود سرزمینمان.

بی تفاوتی، مرگ تدریجی انسان و طبیعت است!

ما شما را چشم در راهیم ...

زمان : جمعه یازدهم اسفندماه ...ساعت نه صبح

مکان : روستای زیبای شاه نشین

#انجمن_سبز_پایان

#انجمن_سبز_شاه_نشین

محل کنونی شما