امروز يكشنبه 5 خرداد 1398 - Sat 05 25 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

آتش بس/خوزستان تسلیم شد

  • مشاهده در قالب پی دی اف

#آتش_بس اعلام کنید/ خوزستان تسلیم شده است...علی اصغر دهپور

جنگ در خاکریزهای اول ، میانی و آخر بشدت در حال جریان و یک فاجعه تاریخی در اینجا در حال رخ دادن است... تاریخ برای این سهل انگاری، در آینده ما را شرمگین خواهد کرد.نفس ها در تمام خطوط به شماره افتاده...در اینجا کودکان ، سالخوردگان و زنان نیز از این جنگ در امان نبوده و جنگ در خوزستان تمام کنوانسیونهای بین المللی را نقض کرده است.

در خاک ریزهای اول کودکان و سالخوردگان در حال جنگ با هجوم لشکر سیاه مهاجمان هستند.نفس های به شماره افتاده ی کودکان دیگر بالا نمی آید و بجایش دستان آنان به نشانه تسلیم بالا آمده، ولی مهاجمان انگار نمی بینند....تمام خاک ریزهای اینجا توسط مهاجمان فتح شده است و مهاجمان از درزهای پنجره ها نیز بدرون اتاق کودکان رخنه کرده اند و جنگ در کنار تخت خواب کودکان در حال جریان است.خاکریزها هم اینجا برای در امان ماندن کمکی نمی کنند و در هجوم مهاجمان به یاری آنان می شتابند چون آنان خود را از تبار مهاجمان می دانند.

سالهای سال است رویاهای مردم خوزستان زیر آسمانی از خاک فلق تا شفق نای نفس کشیدن ندارند و کودکان تازه بدنیا آمده نیز معنی آسمان آبی و ستاره را نمی دانند و تصویر درستی از وجدان کسانی که در این جنگ آتش بس نمی نویسند و با غارت آب، خاک را فرمان آتش جنگ داده به ما و آیندگان نشان نمی دهد.اینجا ما دین خود را به کشور ادا کردیم و برای خوشنودی مافیای آب نه با دستهایمان، بلکه با نفس های بالا نیامده و با صدای خفه شده ی خود بدون بی سیم در میدان این جنگ نابرابر فریاد میزنیم: اصفهان..یزد..کرمان..#آتش_بس اعلام کنید ،خوزستان تسلیم شده و برای تبعید ما به تهرانی ها هم بگویید کجا برویم... تا خود هجرت کنیم....

#علی_اصغر_دهپور

#آتش_بس

#خاک

#خوزستان

#هفتکلی_ها

محل کنونی شما