امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398 - Wed 08 21 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

یاد باران به خیر

  • مشاهده در قالب پی دی اف

#خشکسالی / یاد باران به خیر...

پاییز که می شد بوی #کاهگِل نم دار عِطر آشنای کوچه ها بود و باران هایی که هفت شبانه روز می بارید و ابرهایی که هفت پشت به هم چسبانده و رعدهایی که زمین را بارور می کرد و کوههایی که تا نیمه های بهار خیس بودند و گندم زارهایی که رقصان از باد دلنشین و کشاورزانی که امیدوار به برداشت و دامدارانی که سرخوش از علفزار و مردمی که برکت را با تمام وجود لمس می کردند ،همگی تصویری زیبا از گذشته ساخته است ...اما امروز برق تیز ایزوگام های باران ندیده ،ابرهای نیامده ،کوههایی که در آرزوی نم باران نشسته اند ، گندم زارهای نروئیده ، کشاورزان نا امید ،دامداران ناخوش و مردمی که معنای برکت را از یاد برده اند جلوه گری نامیمونی دارند...چه کرده ایم که آسمان با ما سر قهر داشته و زمین با لرزش هایش زندگی را تلخ کرده است؟ چه کرده ایم که برکت از سفره هایمان پر کشید و آب بجای آسمان از گونه های مظلومان سرازیر است ؟

#شهاب_داودی

#هفتکلی_ها

محل کنونی شما