امروز سه شنبه 30 بهمن 1397 - Tue 02 19 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

جنگ نابرابر

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

  جنگ نابرابر /تفاوت موشک زمین به زمین و هوا به زمین
✍علی اصغر دهپور
وقتی انسان بی گناهی کشته شود به مانند این است که تمام انسانها کشته شده اند.این مهمترین پیام تفکر توحیدی و دینی می باشد. جنگ زشت ترین و سیاه ترین پلشتی تاریخ بشری است. جنگ فاجعه است و مصیبت... اینکه انسانهای بی گناهی در سواحل فرانسه کشته شوند یا در شهرهای یمن، اینکه تبعات جنگ و ترور کسانی را به کام مرگ در واشنگتن بکشاند یا سِنجار عراق، اینکه جنگ باعث تصویر شبح مرگ در لیبی شود یا ایران و افغانستان و یا میانمار ، تفاوتی ندارد و در کل جنگ مذموم است و کشتن انسانهای بی گناه دردناک است و مصیبت بار...
اما آنچه که در پس تمام این رخدادهای کنونی جنگ زده دنیا  بشر امروزی را بیشتر رنج می دهد نگاه متفاوت به جنگ ازسوی مدعیان دروغین حقوق بشر و مدافعان امنیت دنیاست. اینکه از نگاه آنان کدامین منطقه و کشور حق دارند جنگ کنند، بمباران وحشیانه نمایند، پیشرفته ترین سلاحهای روز  تولید خود را یا خودشان یا نورچشمی های آنان در هر جا و به هر بهانه ای استفاده کنند ، دردی ست که بیش از آن بمب ها، روان و وجدان آزادگی امروز را رنج می دهد.وقاحت آنان تا بدانجا پیش رفته که شعور و خرد ملت ها و مردم و افکار عمومی دنیا را به سخره گرفتند و در نوع کاربردی سلاح های کشتارجمعی همانند مرز بندی تروریسم، نام سلاح خوب و سلاح بد را برآن گذاشتند.
*مگر موشک زمین به زمین با موشک هوا به زمین که توسط هواپیما شلیک می شود و اثر تخریبی بسیار بالاتری دارد تفاوت دارد که آن یکی واجب است و این یکی باطل؟*
*چه کسی این حق را تعیین کرده تا هزاران موشک از بالهای پیشرفته ترین هواپیماهای شما بر سر مردم بی پناه ریخته شود ومشروع باشد، ولی یک موشک زمین به زمین از نوع تقریباً قدیمی  آن نامشروع و گناه کبیره باشد؟*
*کدامین شرکت های بزرگ اسلحه سازی از طرف کدامین سیاستمداران و دولتها این همه سلاح به عربستان می فروشد؟ که آنان می شوند مدافع امنیت دنیا ،اما قطعه ای آهن بدون هویت توسط سفیر آمریکا در شورای ناامن امنیت! می شود تمام بهانه ی برهم زدن امنیت منطقه.*
*چرا کسی سوال نمی کند چه کسی نیم تریلیون سلاح فقط به عربستان فروخته برای حمله به کشور دیگری؟*
*مگر موشک زمین به زمین با موشک هوا به زمین که توسط هواپیما شلیک می شود تفاوت دارد؟*
*مگر موشک هوا به زمین پرتاب شده توسط هواپیما وقتی در میان خانه های مسکونی با دقت فرود می آید مادران و کودکان را نمی کشد؟*
نظام غرب براساس نظام سرمایه داری بنا شده است، و در تفکر و ایدئولوژی نظام سرمایه داری، سود واحدها و کارنجات و هسته های اقتصادی مهمترین هدف آنان است ، پس آنان هستند که بدنبال ایجاد جنگ در دنیا به هر بهانه ای می گردند تا کارخانه جات اسلحه سازی و کارتل های فروش اسلحه خود را زنده نگه دارند نه دیگران..

#علی_اصغر_دهپور
#جنگ_نابرابر

#جنگ_یمن

محل کنونی شما