امروز پنجشنبه 26 مهر 1397 - Thu 10 18 2018

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

همیاری برای کمک به زلزله زدگان

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

      دست در دست هم /کرمانشاهان در انتظار مِهر هفتکلی ها ....

 

زلزله استان کرمانشاه زمین را لرزاند ، خانه ها را ویران و  سقف ها را آوار کرد ...کودکی در میان خرابه ها بدنبال ردی از مادرش و کودکی دیگر پدرش را می جوید ...آن سو تر کودکی همنفس با آوار شده و سرما نای  مادری که فرزندش را در آغوش کشیده  سخت فشرده و اشک میهمان گونه های خاک آلود است ...اما در این سو یک ایران پشت کرمانشاهان است و دستمان به مِهر در دست مردم کُرد ...انجمن دوستداران هفتکل با همراهی انجمن سبز شاه نشین و انجمن سبز پایان مه سنبلی همگام با  دیگر نهادهای حمایتی  در این کار خیر پیشقدم شد تا واسط بین هفتکلی ها و مردمان کرمانشاهان باشد ...کمک های نقدی و غیر نقدی شما را از طریق سازمانهای مردم نهاد استان کرمانشاه به مردم زلزله زده تقدیم خواهیم کرد .... مهرتان را از مصیبت زدگان زلزله دریغ نفرمایید ...ما شما را چشم در راهیم ...

همیاری در هفتکل: 09165033081   شهاب داودی

همیاری در اهواز:

 09161135704 مراد ظهرابی

       09160709184  علی اصغر دهپور

#انجمن_دوستداران_هفتکل

#انجمن_سبز_شاه_نشین

#انجمن_سبزپایان_مه_سنبلی

#زلزله


 

دست در دست هم /کرمانشاهان در انتظار مِهر هفتکلی ها ....

زلزله استان کرمانشاه زمین را لرزاند ، خانه ها را ویران و  سقف ها را آوار کرد ...کودکی در میان خرابه ها بدنبال ردی از مادرش و کودکی دیگر پدرش را می جوید ...آن سو تر کودکی همنفس با آوار شده و سرما نای  مادری که فرزندش را در آغوش کشیده  سخت فشرده و اشک میهمان گونه های خاک آلود است ...اما در این سو یک ایران پشت کرمانشاهان است و دستمان به مِهر در دست مردم کُرد ...انجمن دوستداران هفتکل با همراهی انجمن سبز شاه نشین و انجمن سبز پایان مه سنبلی همگام با  دیگر نهادهای حمایتی  در این کار خیر پیشقدم شد تا واسط بین هفتکلی ها و مردمان کرمانشاهان باشد ...کمک های نقدی و غیر نقدی شما را از طریق سازمانهای مردم نهاد استان کرمانشاه به مردم زلزله زده تقدیم خواهیم کرد .... مهرتان را از مصیبت زدگان زلزله دریغ نفرمایید ...ما شما را چشم در راهیم ...

همیاری در هفتکل: 09165033081   شهاب داودی

همیاری در اهواز:

 09161135704 مراد ظهرابی

       09160709184  علی اصغر دهپور

#انجمن_دوستداران_هفتکل

#زلزله

محل کنونی شما