امروز سه شنبه 30 بهمن 1397 - Tue 02 19 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

فوتبال در شاه شنین

  • مشاهده در قالب پی دی اف
آنروزهای مال ....سیاوش صالحیپور
فوتبال شاه نشین...
شاه نشین در منطقه ،جزء معدود روستاهایی است  که دارای یک خیابان سرتاسری و چند کوچه است  و فوتبال شاه نشین هم مثل همه جاهای دیگر از کوچه پس کوچه های این روستا شروع شد...   بعد از کارهای روزانه  که جوانهای مال همپای پدر ومادرانشان انجام می دادند   هرکس از سمت خانه ی خود به سمت زمین فوتبال "سَوزه مُوری "  و یا " جاتوسونه " حرکت می کرد  و با یار گیری با هم فوتبال بازی میکردند وتا وقتی که چشم، چشم را میدید  این بازی ادامه داشت...  و پس از آن باخوشحالی به سمت  خانه میرفتند ، به امید فردا که باز هم باهم بازی کنند...
کم کم این بازی  فوتبال دوستانه جای خود را به دوتیم فوتبال کاغذ و لشکر داد...(جوی آبی که از ابتدا تا انتهای مال می رفت شاه نشین را به دو قسمت تبدیل کرده بود و قسمت ابتدایی مال کاغذ بود و قسمت دیگر لشکر)... با حضور اهالی مال ،زن ها ومردها وبچه های کوچک که نسل ما بودیم این بازی  به رسمیت شناخته می شد و بحث های داغ اما با احترام  در این باره نقل مجالس بود ... کم کم جوانهای فوتبالیست   به این فکر افتادند که با روستاهای اطراف بازی  کنند...
روستای آبلشکر یکی از این روستاها بود ...با آمدن تیم فوتبال آبلشکر به روستای شاه نشین که با همه خانواده های ما وابستگی داشتند هم خوشحال بودیم که فامیل خود را می بینم وهم میخواستیم عیار فوتبالیست های خودمان را محک بزنیم... با آمدن تیم فوتبال رسم بود که به تیم مهمان نهار بدهیم بعد از خوردن نهارو پذیرای بازی شروع می شد ...تیر های دروازه از دو چوب بلند که با طناب بسته می شد ساخته می شدند  وخط کشی زمین  را نیزیکی از اهالی روستا که وارد بود انجام می داد ...مشک آب و لیوان هم  کنارزمین به احترام تیم مهمان گذاشته می شد .
جوانان دیروز و مردان میانسال امروز از جمله:
ابوالقاسم داوودی، حبیب الله مکوندی، مرحوم محمد مکوندی، اسکندر داوودی، قباد نصیری، عین الله صالحی پور، صفدر مکوندی، علی شاه مکوندی، البرز صالحی پور، محمد رضا مکوندی،نوراله مکوندی در این بازی ها  حضور داشتند...
ادامه دارد ....
ما را در تلگرام هم دنبال کنید...
کانال تلگرام شاه نشینی ها :

https://Tlgrm.me/shahneshinNGO

محل کنونی شما