امروز سه شنبه 30 بهمن 1397 - Tue 02 19 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

چهارده تیره ی طایفه ی مکوند

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 

تیره های طایفه ی مکوند ....بهمن آقا امیری (جارود )...
طایفه مکوند   متشکل از چهارده تیره است و حدودا" چهارصد وپنجاه سال پیش از منطقه ممسنی کوچ نموده وبه خاک جانکی گرمسیر بختیاری پای نهادند.
این طایفه به لحاظ اینکه از قدرت جنگاوری و نیروی سوار کار خوب بهره مند بودند توانستند ساکنین اولیه منطقه جغرافیایی فعلی مکوند   ــ شیرالی ها ــ   را از این خاک با جنگ وگریز بیرون کرده  و خود جایگزین آنان شوند.
بزرگان طایفه هرکدام از تیره های تشکیل دهنده تشکل خود را  به قرار ذیل در منطقه ای از این سرزمین ساکن نمودند ؛
1- کاید: محل سکونتشان جارو،رودزرد کاید رفیع،ودره خرزهره.
2-کپنپور: محل سکونتشان دیمه درب وطوله.
3- کله ای: محل سکونتشان شاه نشین.
4- بولفریسی: محل سکونتشان پاپر وشاه نشین.
5- کارد آهن: محل سکونتشان آبلشکر سفلی.
6- کاداری: محل سکونتشان قلعه گبری.
7- چهاربنیچه: محل سکونتشان گرد بیشه(سیمیلی فعلی)
8- اولادله(اولاله) : محل سکونتشان سرتیوک.
9-شرف الدینی(شرفینی) : محل سکونتشان سرتیوک.
10- لک: محل سکونتشان سرتیوک.
11- دشمن زیاری: محل سکونتشان مهسنبلی وپربیکس.
12- پیرکلی: محل سکونتشان مه سنبلی.
13- تنبی: محل سکونتشان آبلشکر وسطی.
14- کته بری: محل سکونتشان گور کرد.
در این متن بصورت مختصر به یکی از چهارده تیره مکوند بنام "کته بری ها  " اشاره ای مختصر می نمایم.                                                                                                                                             روایتی وجود دارد که  "کته بر ی ها  "ابتدا" در جارو ساکن بودند و بلحاظ اینکه مردمانی جنگ جو و قوی هیکلی بودند وهنگام جنگیدن بجای گرز از کته( اهرمی چوبی به طول یک ونیم متر وقطری دو الی دو ونیم اینچ داشت ووسیله کوبیدن برنج در سرکو بود)
استفاده می کردند. به همین لحاظ بزرگان طایفه این تیره از مکوند را در سر حد جنوب شرقی ملک خود که حوالی دشت دنا بود ،گور کرد فعلی، آنان را گماردند جهت حراست وپاسداری از مرزهای مکوند که از دست برد تریده های بهمئی در امان بمانند.نوادگان آنان به نامهای بیگلری،قیصری،وقنبری شناخته می شوند.                                                                            https://Tlgrm.me/shahneshinNGO

محل کنونی شما