امروز پنجشنبه 4 بهمن 1397 - Thu 01 24 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

مهر مادران بختیاری

  • مشاهده در قالب پی دی اف

 


تفنگ ؛مِهر مادران بختیاری ...علی اصغر دهپور
خاک مهر مادران این سرزمین و ایل بود و تفنگ امضا پدران این خاک   بر تایید مهریه مادران ایلم..
دراین هجمه سراسر احساس ٬ در این گیر ودار انتقام و تصرف و تصویب..در این حزن فرهنگی به حق مردان ایلم..در این شروه و گاگریوهای دل برشته ی زنان ایلم که به حق دلشان رنجید..به حق غرورشان شکست..دلم لک زده بود برای یک مطلب ٬ که ما مردمانی بختیاری هستیم.. مردمانی از جنس قدمت بلوط..ستبری صخره های زاگرس و خوش طعمی کلوس و چویلیم..ما مردمی از جنس اصل ایرانیم به عمق و مقاومت ریشه بلوط در این خاک..ما ریشه در تاریخ این خاک داریم و هیچ گاه تیشه بدست نبودیم..ما مردمی هستیم که جان میدهیم برای خاک نه جان می دهیم برای جاه..
در این گیر و دار هجمه احساس و عشق به تفنگ و برنو قسم خوردیم..به ایل و تبارمان و تصرف و تنبیه یاد کردیم و گاها فراموش کردیم تفنگ اصالتش در قوم و ایل من فقط برای پاسداری از مهر مادرانمان که همان خاک بوده است از همایل مردان اسب سوار ایلم خارج شده است..گاها فراموش می شود قداست برنو در میان مردان ایلم به درازای صدها انقلاب مشروطه است..از بودن سواران تک سوار ایلم در صحراهای شن زار مصر در زمان داریوش..از نعرهای شبانه نامداران نامی ایلم در فتح قلعه قندهار در عهد نادرشاه..از مهمیزهای بی باک سلحشوران ایلم در کنار عباس میرزا در جنگ با روس..از سر بی باک سرداران جنگ ایلم در جنگ هشت ساله ..از نوجوان دوازده ساله کوچه های خرمشهر بهنام محمدی که فریادهایش هنوز در کوچه ها خرمشهر برای ترغیب دو خواهر محاصره شده در دست عراقی ها برای فرار بگوش میرسد..گاها فراموش شده برنو فقط برای دشمنان این مردم و این خاک پوزه اش به باروت گرم شده..گاها در گیر ودار این تعدی ناجوانمردانه دو جوان کم عقل به سردار نامی ایلم به تصرف و تعدی و تنبیه ترغیب می کنیم..یادمان باشد بختیاری هیچ گاه دست بر ناتوانی بلند نکرده..یادمان باشد بختیاری هیچ گاه عزت کشورش را فدای منافع شخصیش نکرده٬ همانگونه که سردار اسعد وقتی می توانست شاه شود..نشد و مصلحت کشورش را ارجع دانست..یادمان باشد تفنگهای مردان ایلم و صدای کل و هلهله زنان ایلم فقط برای ناموس و خاکشان و کشورشان به صدا در می امد..قداست برنو به پاکی اندیشه کشور دوستی سردار اسعدهاست..قداست حماسه مردان و زنان ایلم به درازای تاریخ است و عزت و کشور و خاک..ما هیچ گاه بد کشورمان را نخواستیم و نمی خواهیم..ما هیچ گاه زیر بار تعدی به خاک و امنیت مان نرفتیم و نمی رویم..ما مردمی هستیم از جنس ایران با طعم تابستانه کلوس و چویل برای کشورمان..خار به چشممان می رود تیری به خاکمان نه..در این شلوغی اوضاع منطقه ..دراین اوصاف نابرابر دشمنان قسم خورده ما در منطقه که نیستی مارا آرزو می کنند ٬ با حرکت اشتباهی آب به آسیاب دشمن نریزیم..مطالبه گر باشیم..بدنبال اجرای قانون برای مسببین این حرکت زشت باشیم ٬ حال هر کسی می خواهد باشد در هر کسوت و لباسی ٬ ولی یادمان باشد سنگ را با سنگ جواب ندهیم...خرد را جایگزین احساس کنیم..به بختیاری بودن خودمان جهت عزت کشورمان پایبند باشیم و بدانیم که ما همان مردمی هستیم که جان میدهیم برای کشور و امنیت مان نه جان می گیریم برای بهم زدن امنیت..چهره خودمان و ایلمان را در نزد هموطنانمان چون منش و منطق سردار اسعدی نمایانگر باشیم ٬ چون طعم تابستانه کلوس و چویل..

نظرات  

 
-1 #1 روستای آبله 31 ارديبهشت 1395 ساعت 22:19
باسلام.آدرس روستای آبله تعقیر کرد لطفا این آدرس را جایگزین اون آدرس در لینک ها
http://sadat-ableh.rzb.ir/
نقل قول
 
محل کنونی شما