امروز پنجشنبه 30 خرداد 1398 - Thu 06 20 2019

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

سیروس رادمنش آشناتر از دیروز

  • مشاهده در قالب پی دی اف
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

   امروز ،سیروس ، آشناتر از دیروز ... الیاس فرجی

سالهاست که فریاد دلدادگان به نوای اهورایی سیروس رادمنش در پاسداشت خدمت بزرگی که ایشان به ادبیات پارسی و مجد و افتخاری که نصیب شعر جنوب و بخصوص شهر هفتکل کرد ، در محاق بی اعتنایی کسانی که یا ایشان را نشناختند و یا پاگیر در چهارچوبهای خود ساخته عدم ادب پروری و اندیشه سازی که الفبای توسعه و پیمایش دروازه های معرفت و فرهنگ   است، گوش شنوایی نداشت .

بارها صدای بلند ادب دوستان فضای هفتکل را به نام شاه ماهی دریای ادبیات منطقه؛ سیروس رادمنش ، پر کرد و هر بار روگردانی و اکراه گاه با غیظ مسئولین فرهنگی شهر آب سردی بر آتش پرحرارت احساسشان شد .

در حالی که امیدها برای پاسداشت این شاعر پر اثر در شهر خودش به کوری میرفت ، تلاش و کوشش و اهتمام ادیبان و ادب دوستانی در اهواز در معرفی و برانگیختن حس وظیفه در بزرگداشت او شهرداری را مجاب کرد تا میدانی را به اسم ایشان نامگذاری کنند .   این موفقیت برای جامعه ادبی منطقه موجب شادی و شعف بیش از اندازه دوستداران ایشان شد و اینچنین روزنه های امید در دلها به روشنی گرایید که عاقبت آنگونه که شایسته روح بلند سیروس است نام ایشان از درون گنجه های تاریک و نمور تنگ نظری ها و خودسریها برون آید و این شاه بیت ادبیات شعری جنوب آنگونه که باید شناخته شود. سیروس را آنانکه باید می شناسند و آنطور که باید ارج می نهند . اما دریغ و افسوس اینست   که انگشت شماران در مرتبه و اعتبار ادبی ایشان از بزرگترین قابلیتها برای ایجاد افتخار برای مردمان منطقه خویش برخوردارند. مفاخر ادبی و بزرگان علمی و اندیشمندان بزرگ ، عیار و ارزش فرهنگی یک جامعه را نشان می دهند   که امروزه با اهتمام به ایشان و اتخاذ تدابیری برای شناسایی و ابراز افتخار به آنها از معمولترین فعالیتهای فرهنگی   ست که علاوه بر برانگیختن حس احترام و تکریم دیگران موجب افتخار اجتماعی برای آن منطقه می باشد . متاسفانه سالهاست که هفتکل از این پتانسیل بزرگ فرهنگی که آوازه ادبی به گستره تمام کشور دارد و نوای مسیحایی نگاره هایش تا عمق وجود شیفتگان ادبیات نفوذ کرده است و تحسین فرهمندان شعر و ادبیات را به همراه دارد، تنها به دلیل سنجیدن سیروس بزرگ در ترازوهای محصور در اندیشه های بی پرو بال و کوچک ایدئولوژیک ، بی بهره بوده است و جایی که با نام این شاعر خفته در خاک هفتکل مردم و جوانان آن میتوانستند آزاد در آسمان بی انتهای شعر و شعورش پروازی جاودانه داشته باشند اکنون جز سنگ سیاه قبرش نشانی از او در چشم مردم هفتکل یافت نمیشود. شاعرانی چون سیروس را باید آزاد و رها آنگونه که از او برداشت میشود معرفی کرد تا از مشرب گوارایش هر کس به توان خویش بنوشد نه اینکه او را در برداشتهای خود بسنجیم و در همان قالب بنگریم که این ظلم بزرگی ست که تا کنون به او شده است . به حصر کشیدن نام بلند او در چارچوبهای عقیدتی و سیاسی در این سالها مردم هفتکل را از حظ برخورداری سزاوارانه از نام پر   آوازه ی یکی از رفیع ترین قله های بلند شعر معاصر ایران بی بهره کرده است که نیاز به یک خانه تکانی عمیق فکری در مورد ایشان از سوی مسئولین فرهنگی هفتکل بسیار احساس میشود . با وجود این حرکت زیبا و قابل ستایش   شهرداری اهواز در نامگذاری میدانی بنام سیروس عزیز این امید جوانه زده است که این تابوی بی توجهی به ایشان در پشت میز مسئولین هفتکل به پایان برسد و واقع بینانه و منطقی به ارزش وجود ایشان بنگرند و با احترام به افکار عمومی و خواسته فرهیختگان و فرهنگ دوستان در هفتکل در پاسداشت این شاعر بزرگ همت بگمارند و با برگزاری بزرگداشت برای ایشان و یا نامگذاری میدان و خیابان به نامشان و یا ساختن فرهنگسرایی بنام و برند ایشان و یا هر گونه فعالیتی که نشان از عزم در شناسایی و افتخار به وجود مزار پاکش در شهرمان و تعلق روح بزرگش به هفتکل میشود دین خود را به ایشان و هوای تازه ای که آسمان ادب و فرهنگ   شهرمان را به واسطه او پر کرده است ادا کنند .

https://t.me/haftkeliha

محل کنونی شما